تقویم کنفرانس

 

 

تاریخهای مهم

 

آخرين مهلت ارسال مقالات: ............. 8 مهر ۱۳۹۷   
اعلام نتایج داوری مقالات: ................ 22 مهر ۱۳۹۷
آخرین مهلت ثبت نام: ....................... 4-22۲ مهر ۱۳۹۷
تاريخ برگزاري: ..................................... ۲4 آبان ۱۳۹۷