تقویم کنفرانس

 

 

تاریخهای مهم:

 

آخرين مهلت ارسال مقالات: ............. ۲۰ مهر ۱۳۹۶
اعلام نتایج داوری مقالات: .................. ۲ آبان ۱۳۹۶
آخرین مهلت ثبت نام: ....................... ۵-۲ آبان ۱۳۹۶
تاريخ برگزاري: ..................................... ۱۲ آبان ۱۳۹۶